Voor veel mensen is het een vanzelfsprekendheid om ook thuis te kunnen genieten van een hoge mate van comfort. Zo is een aangenaam klimaat in huis een pluspunt, een lage energierekening is dat zonder meer ook. In veel gevallen echter, betalen we veel meer dan noodzakelijk is doordat er nog gebruik gemaakt wordt van een verwarmingsketel die een laag rendement genereert.

Door kritisch te kijken naar de eigen thuissituatie kan een investering in een hoogrendementsketel, een goede condensatieketel, leiden tot een aangename verlaging van de stookkosten. Doordat de condensatieketel op een andere manier werkt dan de traditionele verwarmingsketels

Een haalbaar rendement van 109%

Alhoewel veel mensen een goed functionerende verwarmingsketel hebben, zal deze in de meeste geval een laag rendement kennen. In de meeste gevallen is dit slechts 88%.

De nieuwe generatie condensatieketels kennen een veel hoger rendement tot maar liefst 109%. Dit leidt niet alleen tot een veel lagere energierekening, het is ook beter voor het milieu.

Doordat de condensatieketel op een andere manier werkt dan de traditionele verwarmingsketels is deze efficiënter.

De warmte ook de ontstane rookgassen wordt namelijk gebruikt waardoor er een extra hoog rendement ontstaat.

De modulerende brander

Bij het realiseren van een hoog rendement is behalve de condensatietechniek ook een ander onderdeel van groot belang: de modulerende brander.

Dit onderdeel zorgt ervoor dat de warmtevraag bepalend is. Met andere woorden, als het warm genoeg is schakelt de condensatieketel over p de stand-by stand. Hierdoor wordt een lager verbruik gerealiseerd wat ten goede komt aan de energierekening. Wat je niet verbruikt betaal je immers niet.

Het vervangen van een ‘oude’ verwarmingsketel door een condensatieketel kan zo een besparing opleveren tot 35%. In veel gevallen betekent dit dat er op jaarbasis € 500,= – € 700,= kan worden bespaard op de energienota.

Voorwaarden voor een goede condenserende werking

Om optimaal te profiteren van de energiezuinige werking van de condensatieketel is het van belang dat de condenserende werking kan worden gegarandeerd.

Hierbij is het belangrijk dat de temperatuur van de aanwezige rookgassen hoog genoeg is om de waterdamp te kunnen laten condenseren door het verwarmingssysteem. De goede werking van de aanwezige verwarming, hetzij door middel van vloerverwarming, met verwarming door convectoren of met traditionele radiatoren, garandeert een goede condensatie.

Indien er in de woning ook nog gebruik wordt gemaakt van een adequate isolatie is dit zoor de werking van de condensatieketel zeker een pluspunt.